ISO 9001 w systemie administrowania jakością w organizacji.

ISO 9001 to globalna norma precyzująca wymagania, jakie powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji. Normę ISO 9001 mogą stosować rozmaite przedsiębiorstwa, niezależnie od ich wielkości i rodzaju. Ukierunkowana jest ona na pojęcie i zrealizowanie oczekiwań klienta, a zatem określonych potrzeb względem wyrobów danej organizacji, antycypacja podejścia procesowego, dostarczanie danych z skuteczności procesów oraz ich nieustanne poprawianie, w oparciu o obiektywne pomiary.

ISO

Autor: Ken Teegardin
Źródło: http://www.flickr.com
Do kluczowych kryteriów normy ISO 9001 należą między innymi: zaprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami,zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością,uporządkowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych pomiarów (satysfakcja klienta, wyrobów, procesów).

Wszystkie te kryteria są dokładnie opisane w przedmiotowej normie i mają 8 zasad jakości:ukierunkowanie na klienta – pozycja organizacji na rynku jest zależna od jej klientów;leadership – kierownictwo przedsiębiorstwa obiera kierunki jego rozwoju; werwa ludzi – najcenniejszym dobrem organizacji są jego pracownicy; podejście procesowe – skuteczność przedsiębiorstwa zależy w głównej mierze od jakości tworzonych w niej procesów;gruntowne podejście do zarządzania – systemy zarządzania środowiskowego – zarządzanie jakością jest traktowane jako zarządzanie wzajemnie ze sobą powiązanymi sekwencjami;nieustanne doskonalenie – celem przedsiębiorstwa jest ciągłe udoskonalanie tworzonych w niej procesów;sensowne podejście do podejmowania decyzji – bazuje ono na logicznej bądź intuicyjnej eksploracji wszystkich dostępnych informacji;obopólne interesy w relacjach z dostawcami – kreowanie wzajemnie pozytywnych relacji z dostawcami surowców i usług stanowi dla przedsiębiorstwa gwarancję wysokiej jakości.

Norma ISO 9001 z 2008 roku posiada 9 rozdziałów, w tym – przedmowę.

Zapraszamy – naciśnij tutaj szkolenie lean i przeloguj się na następną naszą stronę. Na niej czekają na Ciebie nowe oraz fachowe artykuły.

Rozdziały od 4 do 8 zawierają kryteria. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo spełnia wszystkie wymagania tej normy, może ubiegać się o wydanie stosownego zaświadczenia. Certyfikat zgodności z normą 9001:2009 poświadcza niezależna jednostka certyfikująca. ISO 9001 to standard akceptowany i rozpoznawany na całym świecie.Interkontynentalna Organizacja Normalizacyjna liczbę wydanych zaświadczeń potwierdzających zgodność systemów zarządzania jakością z wyżej wymienioną normą tylko w 2002 roku wyznaczała na ponad pół miliona.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*