Poligrafia – rodzaje drukowania

W dzisiejszej poligrafii należy wskazać dwie podstawowe formy druku:
– drukowanie mechaniczne – nazywane analogowym,
– drukowanie elektroniczne – inaczej druk cyfrowy.
Obie formy są często stosowane i w zależności od pożądanego efektu końcowego można preferować wybraną technikę.

Drukowanie mechaniczne obejmuje

drukarnia speed

Źródło: http://drukarniaspeed.pl/

cztery zróżnicowane techniki:
– druk płaski,
– wydruk wklęsły,
– drukowanie wypukłe,
– sitodruk.

Wyżej wymienione techniki wymagają przygotowania form drukowych, za pomocą których przenoszona jest farba drukarska na podłoże.

{Przykładem druku płaskiego jest druk offsetowy. Wydruk w tej technice polega na przenoszeniu barwnika z formy drukowej na podłoże dzięki właściwościom fizyczno-chemicznym elementów drukujących oraz elementów niedrukujących formy drukarskiej. Elementy niedrukujące charakteryzują się niską adhezją w zawiązku z czym nie przenoszą farby. Farba drukarska przenoszona jest na podłoże z elementów drukujących przy pomocy cylindra offsetowego. W tym przypadku otrzymać można najmniejszą grubość warstwy barwnika na nośniku.
Wśród urządzeń offsetowych wymienić można dwa typy maszyn: zwojowe i arkuszowe.

W technice druku wklęsłego forma drukarska posiada elementy drukujące umieszczone poniżej elementów niedrukujących. Farba drukowa jest umieszczana na formie drukarskiej po czym przy użyciu specjalnego noża – rakla – jest ona oddzielana od elementów niedrukujących a następnie umieszczana bezpośrednio na podłożu. Wśród sposobów druku wklęsłego można wyróżnić :
– rotograwiurę (kosztowna technika , wykorzystywana przeważnie do zleceń wysokonakładowych, druku barwnych ilustracji czy wyrobów dekoracyjnych),
– starodruk (technika stosowana przy wytwarzania papierów wartościowych oraz banknotów),
– tampodruk (używany do druku na nieregularnych powierzchniach , np.

Przeczytaj więcej w tym serwisie (http://tvk.pl/pakiety/) i poznaj omawiane zagadnienie też z innej strony – one bez dwóch zdań również Cię zaciekawią!

zabawek.

Druk wypukły charakteryzuje się tym, że elementy drukujące w formie drukarskiej są umieszczone wyżej niż elementy niedrukujące. Farba jest nakładana tylko na elementy drukujące po czym transportowana jest na podłoże. W druku wypukłym wyróżnia się :
– typografię – technika głównie stosowana w latach 60-tych; dzisiaj mało popularna,
– fleksografia – technika wykorzystywana zwłaszcza do druku opakowań.

Sitodruk to forma druku, wykorzystująca formę drukową w postaci siatki z otworami, z których część otworów jest zakryta (miejsca niedrukujące). Przez otwory niezakryte farba jest przeciskana za pomocą rakla i przenoszona na podłoże. Sitodruk jest formą bardzo prostą, nie posiadającą ograniczeń formatowych. Przeważanie wykorzystywany jest w przypadku wydruku małych nakładów.

Źródło: Drukarnia Speed