Rodzaje przeglądów okresowych placów zabaw

Place zabaw to punktu, w jakich często przebywają malutkie dzieci. Muszą one gwarantować bezpieczną zabawę na powietrzu. Dlatego wiążące w naszej ojczyźnie prawo nakłada obowiązek realizowania okresowych przeglądów takich miejsc.

Nowoczesna kuchnia

Autor: William Warby
Źródło: http://www.flickr.com
Peugeot

Autor: FotoSleuth
Źródło: http://www.flickr.com
Na administratorach placów zabaw spoczywa zadanie realizowania 3 typów okresowych przeglądów. Przeglądy regularne, tak zwana rutynowa kontrola placu zabaw – powinna przeprowadzana być nie rzadziej aniżeli raz na tydzień.

Niezbędna jest Ci ciekawa informacja (https://libeli.pl/etykiety-papierowe/) wybranego postu? Pewnie pragnąłbyś zaczerpnąć informacji, które opracowaliśmy na kolejnej stronie. Namawiamy!

Celem ich jest zweryfikowanie uszkodzeń na obszarze placu zabaw, będących efektem, między innymi wandalizmu, zaśmiecenia czy też negatywnego oddziaływania warunków pogodowych. W trakcie kontroli rutynowej trzeba zatem skontrolować poprawność funkcjonowania urządzeń . Do przeprowadzania oględzin regularnych zobowiązany jest administrator placu zabaw, np. właściciel, osoba administrująca nieruchomością albo osoba przez nią desygnowana. Okresowy przegląd placów zabaw to bardzo istotna rzecz chroniąca nasze maluchy.

garnitur

Autor: Madalina Ungur
Źródło: http://www.flickr.com
Kontrola funkcjonalna powinna przeprowadzana być przynajmniej raz na 1-3 miesiące. Swym zakresem obejmuje czynności powiązane z kontrolą rutynową, jak również oszacowanie funkcjonalności i stabilności wyposażenia placu zabaw. Idzie więc o zweryfikowanie stanu pojedynczych elementów urządzeń, a także stanu ogrodzenia, bądź nawierzchni. Zgodnie z obowiązującą normą, inspekcję powinien przeprowadzić właściciel lub zarządca nieruchomości czy też jednostka przez nich wskazana.

Doroczna kontrola podstawowa powinna przeprowadzana być nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Jej zamierzeniem jest ogólna ocena poziomu bezpieczeństwa placu zabaw. W czasie kontroli badany jest stan podłoży, stan zużycia urządzeń oraz nawierzchni.