Co dają badania magnetyczne i w jakim miejscu możemy ich używać? Jakie mamy rodzaje tego typu badań?

Niektóre badania inżynieryjne, jak choćby pomiary grubości są przydatne w wielu dziedzinach, ciężko coś bez nich wykonać. Przykłady takich zastosowań możemy mnożyć, na pewno jednak badania magnetyczne oferują wiele możliwości.

Jedna z metod to radiograficzne użycie aparatów rentgenowskich oraz źródeł emitujących różne promienie. Metoda ta zapewnia wykrywanie bardziej ukrytych jak i powierzchniowych nieciągłości obiektów. To polega na naświetlaniu rzeczy promieniowaniem jonizującym. To takie promieniowanie rentgenowskie lub sieczkarnia do słomy promieniowanie, które jesteśmy w stanie wytworzyć ze sztucznych źródeł izotopowych. Są to mt badania magnetyczne. Metodę taką stosuje się w sprawdzaniu złączy spawanych oraz zgrzewanych. Radiografia posiada zastosowanie w badaniach wszelkich metali i ich stopów. Kolejny sposobem jest metoda ultradźwiękowa. Polega ona na dodaniu fal ultradźwiękowych do obiektu.

Zapewne masz chęć przeczytać komentarz z serwisu (https://ingas.pl/)? Jeśli tak, to rewelacyjnie. Możliwe, że i Ty poczujesz chęć, by napisać nam swą opinią.

Są następnie odbijane przez nieciągłości.

Daje to możliwość wykrywać pęknięcie, niespawy albo inne niedoskonałości. Możemy je także używać, aby ocenić zmiany w obrębie materiału, które tworzą się podczas długotrwałej eksploatacji, jak i do zmierzenia grubości obiektów. Ma zastosowanie w niektórych badaniach przeprowadzanych w czasie odbioru, produkcji i ostatecznej kontroli. Pozwala na wykrywanie wad w materiałach nieporowatych. Badania magnetyczne mt pozwalają na znajdowanie w rzeczach zrobionych z materiałów ferromagnetycznych nieciągłości powierzchniowych.

wykres pomiarowy

Autor: silentworks.pl
Źródło: silentworks.pl

Polegają one na magnesowaniu obiektów, oraz wykrywaniu za pomocą proszku magnetycznego pola magnetycznego rozproszenia. Występuje one w miejscach występowania powierzchniowych nieciągłości surowcowych. Następna z metod – penetracyjna, polega na odkrywaniu nieciągłości wnikania cieczy, na przykład penetrantów barwnych albo fluorescencyjnych. Wykrywanie tych nieciągłości zachodzi przez zastosowanie wywoływaczy. Używana jest do kontroli elementów o różnych kształtach oraz gabarytach, wykonanych z materiałów ferromagnetycznych, które nie mogą być przebadane metodą magnetyczną . Kolejne badanie to metoda wizualna.

Najbardziej istotnym celem takiego badania jest ocena stanu powierzchni, jak zmiany korozyjne czy erozyjne. Zleca się także kontrolę obiektu po jego naprawie. Prócz badania bezpośredniego wyróżniamy także badania pośrednie. Są one optyczne pozwalające sprawdzić powierzchnię przy pomocy endoskopów czy peryskopów. Metodą prądów wirowych prawdopodobne jest wykrywanie nieciągłości „zaciągniętych”, nieciągłości będących pod warstwą pokrycia malarskiego albo galwanicznego oraz nieciągłości znajdujących się w konkretnych warstwach obiektów o charakterze wielowarstwowym.