W obecnych czasach istnieje znaczny pęd do wiedzy – niejeden chce się dokształcać, nawet jeżeli skończył już uczelnię

W przeszłości ukończenie dobrej uczelni dawało ludziom poczucie, że dużo już potrafią i odważnie mogą pracować. To w zakładzie już zdobywali kolejne umiejętności, które były im niezbędne.

diody

Autor: McArthurGlen Designer Outlets
Źródło: http://www.flickr.com
zdjęcia

Autor: Dekoria.pl
Źródło: Dekoria.pl
Dziś sytuacja prezentuje się już całkowicie inaczej.
Teraz sytuacja wygląda tak, że człowiek musi kształcić się całe życie. Mało istotne, że ukończył już uniwersytet. Nowe porzekadło wieści „Kto się nie rozwija, ten się cofa.” Nie pomaga także cywilizacyjny wyścig szczurów, ponieważ każdy chce stać się najlepszy. Dzisiaj, żeby utrzymać się w czołówce na różnego rodzaju szkolenia należy zapisywać jeszcze na studiach. Mamy pewne zawody, gdzie dokształcanie trwa przez całe życie. Mowa wtedy zazwyczaj o doktorach albo adwokatach, ale dotyczy to na dobrą sprawę o wiele liczniejszej grupy zawodów. Szkolenia w dzisiejszych czasach organizuje się niemal w każdej dziedzinie. Możemy zapisać się na szkolenia z pewności siebie lub umiejętności perswazji, które najbardziej przydadzą się handlowcom. Dla kadry kierowniczej organizowane są przykładowo szkolenia (-> sprawdź) z zarządzania podwładnymi. Jeżeli czujemy, że potrzebujemy jakiejś konkretnej wiedzy, to bez problemu znajdziemy również szkolenia specjalistyczne, które zazwyczaj kierowane są do dosyć małej grupy specjalistów w danej dziedzinie.

Nawet firmy, które organizują dzisiaj różne szkolenia zwykle mogą działać dzięki funduszom z Unii Europejskiej, która kładzie znaczny nacisk na organizację takiego typu kursów w całej Wspólnocie. Warto więc może zapisać się na jakieś szkolenie?