Na czym może polegać usługi i jakiego typu możemy podać ich rodzaje? Jak mogłoby wyglądać nasze życie bez tego typu sfery działań

Usługa jest to działalność, która zaspokaja zapotrzebowanie ludzkie, ale nie powoduje to tworzenia nowego dobra.

Działalności te mamy okazję dzielić w następujący sposób. Przede wszystkim patrząc na przedmiot usług. Posiadamy więc usługi materialne czyli praca usługodawcy skierowana jest na przedmiot i usługi niematerialne praca usługodawcy skierowana jest na drugiego człowieka. Takie usługi posiadają charakter niepoliczalny. Tego rodzaju usługi to na przykład hydraulik Zduńska Wola, jak również inne świadczenie wybranej pracy, czyli pranie tapicerki Sieradz.

policjanci

Autor: włodi
Źródło: http://www.flickr.com

Drugi podział następuje ze względu na usługobiorcę. Wymienić tu możemy usługi produkcyjne kierowane są do jednostek gospodarczych, usługi konsumpcyjne kierowane do indywidualnego lub zbiorowego konsumenta, usługi specjalistyczne, a wiec usługi związane z rynkiem finansów na przykład usługi bankowe a także usługi ogólnospołeczne nazywane publicznymi są świadczone społeczeństwu nieco odpłatnie lub są bezpłatne. Związane są z bezpieczeństwem (przykładowo wezwanie policji lub w trakcie konfliktu zbrojnego wojska), oświatą publiczną (nieodpłatna edukacja (więcejo tym: rekomendują nas)), administracją państwową. Przy usługach następuje stały kontakt usługobiorcy (osoba, która zleca wykonanie usługi – korzysta z usługi z usługodawcą (osoba, która wykonuje zleconą usługę). Trudno wyobrażać sobie rzeczywistość bez usług.

Każdego z dnia z nich korzystamy, nasza rzeczywistość kręci się wokół nich, dzięki temu działa społeczeństwo, a ludzie mają pracę. Co bardziej interesujące, w naszym kraju rynek usług jest bardzo rozwinięty, gdyż wiele ludzi zakłada swoje jednoosobowe działalności gospodarcze. To bardzo może wpływać na rozwój takiego rynku, jak pokazują wyniki i rozmaite analizy nie ma szans, żeby wkrótce mogło się to zmienić.

Na pewno powinniśmy się cieszyć z tego zjawiska, bo czym więcej usług, znacznie więcej ofert, tym doskonalsza konkurencja, a więc dogodniejsza, ciekawsza cena. Dzięki temu można też liczyć na określone oferty, bo walka o klienta może polegać na prezentowaniu interesujących cen i doskonałych pakietów konkretnej usługi.