mecenas procesowy Wrocław

Zasady czynienia zawodu radcy prawnego modyfikuje akt prawny. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie praktykowanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy ustawodawczej. Jednakże radca prawny nie jest w stanie występować jako obrońca w przypadkach karnych i karnoskarbowych.

Radca prawny Wrocław jest w stanie udzielać porad, przygotowywać orzeczenia, opracowywać propozycje aktów prawnych, a także występować przed sądami i urzędami. Do niedawna radcowie prawni nie zdołali występować też w sprawach rodzinnych. Dziś się to zmieniło i od 2007 r. otwarto radcom prawnym bramkę do poprowadzenia owego gatunku przypadków.

prawnicy

Autor: ITU Pictures
Źródło: http://www.flickr.com
Istotną różnicą między obydwoma zawodami jest to, iż radca prawny Wrocław, może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę u konkretnego przedsiębiorcy. Adwokaci (usługi prawnicze częstochowa – kliknij) tymczasem mają szansę piastować swój fach wyłącznie w drodze osobistej działalności gospodarczej, lub jako udziałowcy spółki. Różnica owa bywa o tyle istotna, że z mecenasem możemy nawiązać wyłącznie umowę cywilnoprawną, natomiast z radcą prawnym też umowę o pracę. Niemniej jednak dla przeciętnego człowieka nie jest to znaczna różnica.

W późniejszym czasie jest przewidywane połączenie obydwu zawodów w jeden. Polska jest albowiem pojedynczym z niewielu krajów w Europie, gdzie mamy do czynienia z taką dwoistością zawodów jurydycznych. Na razie natomiast istnieją dwa oddzielne zawody. Ich różnica z punktu pojmowania klienta ogranicza się do tego, że jedynie mecenas jest w stanie być obrońcą w kwestiach karnych i karnoskarbowych (odwiedź witrynę). We każdych innych sprawach prawa radcy prawnego i adwokata się pokrywają.

Ratusz we Wrocławiu

Autor: Alberto Cabello
Źródło: http://www.flickr.com
Radca prawny Wrocław rozwikła problemy z prawem cywilnym, rodzinnym, bądź administracyjnym. Jeden i drugi może być przedstawicielem osoby w sądzie cywilnym, sądzie administracyjnym, przed Trybunałem Konstytucyjnym, przed Sądem Najwyższym jak też przed urzędami i organami władzy publicznej, także samorządu obszarowego.

Radca prawny Wrocław to jurysta świadczący pomoc prawną podmiotom gospodarczym, jednostkom organizacyjnym, oraz jednostkom fizycznym, która polega przede wszystkim na udostępnianiu porad prawnych, oraz występowaniu przed sądami i urzędami.