W jaki sposób przebiega proces cynkowania? Jakie zjawiska wtedy mają miejsce? Z jakich etapów jest złożony?

Proces cynkowania to wiele etapów wstępnych, które mają poprzedzić bezpośrednie zanurzenie elementu ze stali w rozpuszczonym cynku. Dzięki temu może stworzyć się mechanicznie trwała i nieprzepuszczalna powłoka, która chronić będzie materiał przed rdzą.

Pierwszy etap procesu to mechaniczne usunięcie niejednorodności, jakie przylegają do powierzchni cynkowanego przedmiotu. Zanieczyszczenia, na przykład piasek, rdza albo żużel, usuwane są metodą obróbki strumieniowo-ściernej. Przebieg takiego procesu polega na zlikwidowaniu różnego rodzaju zanieczyszczeń z powierzchni wyrobu. Pomagają w tym ścierające materiały metalowe przy użyciu obiegu zamkniętego.dalej firma budowlana kraków firma budowlana KrakówW czasie takiej czynności strumień sprężonego powietrza posiadający drobinki ścierne, jest kierowany na powierzchnię poddaną mechanicznemu czyszczeniu. Zależnie od typu stosowanego surowca ściernego, jak również prędkości, z jaką uderza on w daną rzecz, można otrzymać różne rezultaty wygładzenia, nagrzewania czy deformacji.

stal w ogniu

Autor: darkday
Źródło: http://www.flickr.com

W kolejnym etapie ocynkownia ogniowa zachodzi odtłuszczanie – zobacz więcej. Elementy stali zanim zostaną zanurzone w kąpieli cynkowej powinny być wolne od tłuszczu, jak również innych elementów, jak substancje woskowate oraz oleje, jakie powodują reakcję żelaza z cynkiem. Ten etap ma na celu uzyskanie chemicznie czystej powierzchni, na której powstanie stop stali z cynkiem. Kolejny etap cynkowania to trawienie nawierzchni. Dzięki temu możemy skutecznie usunąć substancje niemetaliczne, jak rdza czy zgorzelina, jakie robią się w czasie walcowania i wyżarzania poszczególnych części konstrukcyjnych. Najbardziej znanym sposobem trawienia jest zanurzenie w kwasie solnym. Wytrawiona tak stal (Rury stalowe Kraków) przechodzi do ostatniej części, jaką jest topnikowanie.

Etap ten polega na włożeniu części ze stali w roztworze wodnym chlorku cynku oraz amonu, przez to mamy pewność, że będzie miał miejsce odpowiedni przebieg reakcji chemicznych, jakie obserwowane są podczas cynkowania. W metodzie suchej chlorek amonu to 15% roztworu, natomiast w mokrej odmianie sole znajdują się w składzie 1:3. Zadaniem topników jest w związku z tym wyczyszczenie przedmiotów stalowych ze śladowych ilości tlenków, przez co skutecznie możemy zminimalizować ryzyko utlenienia stali przed jej umieszczeniem w płynnej kąpieli cynkowej.