Rodzaje płyt stalowych. Dlaczego są tak popularne oraz często używane?

Przemysł stalowy w naszym kraju wymaga wprowadzenia drastycznych innowacji. U nas, tak jak na całym świecie, w ostatnich latach ta część przemysłu doznała poważnych szkód na skutek zmian w dobie kryzysu, przez wzgląd na silne powiązanie z branżą budowlaną. Wyjątkowo niekorzystne warunki spowodowały również spowolnienie branży motoryzacyjnej. Jednocześnie zostało zakończonych kilka ogromnych projektów infrastrukturalnych. Branża wyraźnie odczuła zawieszenie działalności kilku przedsiębiorstw.

stal

Autor: Elliott Brown
Źródło: http://www.flickr.com

Wyjątkowo trudny okres dla branży nastał również , ponieważ mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem wyłudzania VAT-u pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Od maja 2013 roku możemy pochwalić się poprawą koniunktury. Była ona zainicjowana intensywnymi operacjami Izby Handlowej, jak również istotnymi nowelizacjami w prawie. Miejmy nadzieję, że trend i bieg rzeczy, nie zmienią się w dalszym okresie. zwłaszcza, że na politechnikach znów stały się popularne kierunki związane z metalurgią.

Pewny rozwój tej gałęzi przemysłu jest możliwy wyłącznie przy pełnej kooperatywie przedstawicieli zarządów spółek oraz rządu. Niezwykle istotne jest zniesienie podatku od zużycia energii dla przedsiębiorstw. Omawiana branża przez wiele lat stanowiła motor napędzający naszą gospodarkę. Najważniejszymi produktami, które wytwarzaliśmy nie tylko na potrzeby produkcji rodzimej, były wyroby stalowe. Te produkty przemysłu hutniczego podlegają podziałowi w następujący sposób:

1. Płyty stalowe – to popularne produkty hutnicze o kształcie bardzo płaskiego czworokąta, który powstaje dzięki walcowaniu w wyspecjalizowanych firmach produkcyjnych zwanych hutami. Takie blachy mogą być dostarczane w arkuszach określonych wymiarów lub w kręgach, w przypadku płyt cienkich. 2. Pręty – również produkowane są w oddziałach hut zwanych walcowniami. Omawiane wyroby mogą cechować się różnym kształtem: prostokątnym, okrągłym lub też mogą być całkiem płaskie. Sprawdź sam:

stal

Autor: darkday
Źródło: http://www.flickr.com

Występują także pręty – moja strona – w postaci kęsów. 3. Rury – wytwór hutniczy o przekroju pierścieniowym poprzecznym o stosunkowo znacznej długości. Sposób wytwarzania rur zależy od celu w jakim ma być użytkowany produkt, jak również od stawianych mu zadań eksploatacyjnych. Najprostszym sposobem wytwarzania rur jest zespawanie blach o odpowiednich cechach. Wyróżnia się też rury ciągnione i walcowane. 4. Oprócz poprzednio wspomnianych, wyróżniamy wiele innych, lecz mniej popularnych wyrobów.