Powinność składania zeznania podatkowego przekazuje się do końca kwietnia każdego roku podatkowego.

Od 1 stycznia przyszłego roku można już przekazywać roczne zeznanie. Wielu podatników, ma jednak wątpliwości, który PIT powinni złożyć. Druk o nazwie PIT 37 muszą złożyć podatnicy wynagradzani na podstawie umowy o dzieło oraz podatnicy osiągający przychody z tytułu emerytur i rent krajowych, zapomóg i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków materialnych z ubezpieczenia społecznego oraz zapomóg wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Księgowość

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu
PIT 36 jest to formularz rozliczenia rocznego o wysokości osiągniętego dochodu przez osoby fizyczne. Składają go płatnicy, którzy: realizowali pozarolniczą działalność gospodarczą, zobligowani byli do płacenia podatku na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej 18-32 procent.

Ci którzy: pracowali w branży specyficznej działalności rolnej. Ci co pozyskali zyski z dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, zobligowanych do płacenia podatku według ogólnych przepisów. Ci co wypracowali przychody z emerytury otrzymanej z zagranicy. Ci co uzyskali zyski na innej podstawie, od których w przeciągu roku podatkowego byli obowiązani sami opłacać zaliczki na podatek dochodowy.

Ci co osiągnęli korzyści według innych zasad, zobowiązanych do płacenia podatku na ogólnych zasadach przy wykorzystaniu skali podatkowej, od których podatnik w ciągu roku podatkowego nie musiał wpłacać zaliczek. Ci co powinni byli dorachować do swoich pożytków rentę rodzinną.

Ów tekst wydał Ci się interesujący? Więc zachęcamy do naszej kolejnej witryny. Tam oczekuje na Ciebie atrakcyjny news (https://www.hotelaqua.pl/hotel/pokoje).

Ci co pomniejszają przychód szkody, również o straty z lat ubiegłych.

Formularz PIT 36, skierowany jest do płatników rozliczających własne przychody, wspólnie z dochodami małżonka albo jako osoba w pojedynkę

Księgowość

Źródło: sxc.hu

wychowująca dzieci. Dokumentem PIT 36 składa zeznanie również podatnik, który otrzymuje na dziecko zasiłek (zobacz zasiłek bezrobotny 2020) opiekuńczy lub zapomogę materialną, jak również na dziecko do czasu skończenia przez nie 25 roku życia, kształcące się na uczelniach, w trybie dziennym, zaocznym, wieczorowym, a także uczące się poza granicą w kraju Unii Europejskiej, w sytuacji kiedy dzieci w roku podatkowym nie otrzymały przychodów podlegających opodatkowaniu.

Jeśli w ciągu roku podatkowego wystąpiła zawieszenie własnej działalności, opodatkowanej na zasadach ogólnych, to podatnik zobowiązany jest do rozliczenia się formularzem PIT 36.