Trudne terminy mające związek z podatkami

Poniektórzy mówią, że nie może być w życiu nic pewnego. Zasadniczo to jest prawda, choć nie do końca, bo pewnym jest to, że zmuszeni jesteśmy opłacać podatki, a szczegółowiej – złożyć zeznanie podatkowe w stosownym urzędzie skarbowym.

Najczęściej końcem roku u większości osób zaistnieje obowiązek podatkowy, określony przez prawo podatkowe. Jest to określona w ustawie sytuacja, jakiej powstanie powoduje przymus złożenia informacji skarbowej. Nie musi to zaraz oznaczać obowiązku opłaty podatku. Może się wydarzyć, iż na skutek zastosowania ulg fiskalnych czy kwot ZUS do odliczenia (czytaj), uzyskamy zwrot podatku. Wypływa z tego że obowiązek podatkowy to inaczej powiadomienie właściwego organu podatkowego o zaistnieniu sytuacji, w której wymagane jest naliczenie podatku. Obowiązek podatkowy posiadamy nawet wtedy, gdy ustawowo zwolnieni zostaliśmy z płacenia podatków. Przykładowo zwolnieni z płacenia podatku PIT są zawodowi żołnierze wypełniający obowiązki w ramach misji międzypaństwowych bądź posłowie do Europarlamentu. Mimo iż są oni zwolnieni z podatku PIT, zobowiązani są złożyć właściwy formularz, zatem posiadają obowiązek podatkowy (tu). Kolejnym niejasnym dla zwyczajnego obywatela terminem jest właściwość miejscowa urzędu skarbowego. Wyrażenie to – ludzkim językiem mówiąc – znaczy terytorialny zakres działania jakieś instytucji (sądu, prokuratury, notariusza, urzędu gminy).

obliczenia podatkowe

Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com

Większość organów administracji publicznej posiada upoważnienia do rozstrzygania na z góry wyznaczonym miejscu. Przykładowo Sąd w Krakowie ma możność rozpatrywać sprawy na wyznaczonym terytorium. Dokładne określenie tego terenu zwie się w języku jurydycznym właściwością miejsca.

Jednakowo jest z urzędem podatkowym. Właściwość miejscowa urzędu skarbowego to inaczej powiedziawszy zasięg terytorialny urzędu fiskalnego. Każdy z podatników niejako przypisany jest do wybranego urzędu podatkowego (tu). Właściwość miejscowa urzędu skarbowego dla konkretnej osoby określona zostaje na bazie adresu zameldowania, ponieważ urzędy skarbowe nie biorą pod uwagę rzeczywistego miejsca pobytu tylko formalne miejsce zamieszkania. Pomyłka co do ustalenia prawidłowego urzędu podatkowego może skutkować naliczeniem kary.