Co jest wymaganym przez prawo elementem oprzyrządowania jakiegokolwiek przedsiębiorstwa?

Każde bardziej znaczące miejsce pracy jest zobligowane do dobrego i zgodnego oznakowania miejsca pracy. Musi być ono wykonane zgodnie z obowiązującym prawem tyczącymi się Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

znaki bhp

Autor: Reebok
Źródło: Reebok
kominek

Autor: Guilherme Yagui
Źródło: http://www.flickr.com
Wszystkie miejsca użyteczności publicznej powinny mieć odpowiednie tablice informacyjne czy ostrzegawcze znaki BHP.

Myślisz, że ten materiał jest godny zainteresowania? Jeśli tak, to niewątpliwie zaciekawi Cię także ta rekomendowana oferta (www.pieczatki.pl/), ponieważ odnosi się do podobnej tematyki.

Mają one za zadanie ułatwić ludziom ruszanie się po danym obiekcie, ale także mają zapobiegać występowaniu wypadków czy też odmiennego rodzaju okoliczności, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo będących w takiej przestrzeni osób. Mogłyby to być m.in. tablice zawiadamiające przechodniów czy też odwiedzających (np. w szkole) o drogach ewakuacyjnych, które są blisko w takim miejscu. Są one bardzo przydatne podczas choćby wybuchu pożaru, kiedy w pośpiechu poszukujemy wyjścia z danego budynku. Tego typu tablice mogłyby również wskazywać miejsce trzymania gaśnicy. Naturalnie odmienne znaki BHP stosuje się w wypadku oznaczenia robót drogowych, a inne w pobliżu słupów wysokiego napięcia.

Tak jak w przypadku znaków drogowych, oznaczenia BHP również można podzielić na znaki ostrzegawcze czy zakazu. Mogłyby one zakazać dotykania jakichś przedmiotów lub nakazywać przejście drugą stroną chodnika. Istnieją znaki zakazujące ruchu pojazdów albo informujące o umiejscowieniu apteki.

Czy w kontekście omawianego w tym artykule zagadnienia otrzymujesz wyczerpujące odpowiedzi? Jeżeli nie, to inne porady zobacz pod adresem (https://www.ticol.pl/profile-ochronne/), który znajduje się tutaj.

Osobną grupę stanowią znaki budowlane, czyli tablice informacyjne czy znaki ostrzegające o pracy dźwigu i o zakazie wejścia na teren budowy.

Znaki te można nabyć za dosyć małą kwotę np. przez internet. Mogłyby być wyprodukowane z PCV w wersji świecącej oraz nie świecącej. Mogłyby być też wyprodukowane z samoprzylepnej folii.