Jak trzeba troszczyć się o komin?

Dbałość o komin nie powinna się kończyć razem z zakończeniem roboty budowlanych. Cykliczna obserwacja, szczególnie kanałów dymowych, jest niebezcelowa dla dostrzeżenia prawdopodobnych nieprawidłowości jak też zapobiegania poważnym zagrożeniom.
Powinniśmy w tym miejscu zaakcentować, iż przekonanie o tym, że niepoprawności w działaniu spalinowego kanału (powstałe przykładowo w skutek działalności ptaszków) będą zawsze sygnalizowane przez zamontowany do niego kocioł, nie jest do końca zgodne z prawdą.

Kosmetyki marki Evitte

Autor: SORAYA
Źródło: SORAYA
Owszem, dzisiejsze kotły CO zaopatrzone są w sensory monitorujące odpływ spalin, jednak zakłócenia nie zawsze są komunikowane w sposób niepodważalny (wyświetlane są dla przykładu kody sugerujące usterkę wiatraczka).
prezent
temperatura

Autor: www.kasualbest.com
Źródło: www.kasualbest.com
Dosyć często zatrzymanie awaryjne pracy pieca CO staje się wtenczas strapieniem dla posiadacza jak też mija dużo czasu, nim obeznany serwisant rozpozna ambaras i doradzi, że natychmiast konieczny jest kominiarz. Kanały spalinowe warto przeto monitorować, zwłaszcza w razie pieców na olej, jakich nienależyta regulacja spowodować może duże odkładanie się sadz.

Czy jesteś zdania omawiany wątek jest niesamowicie ciekawy? Jeśli tak uważasz, to kliknij na polecany artykuł (http://snmw.pl/skup-wycena/) – tam znajdziesz podobnie absorbujące dane.

Do czego doprowadzić mogą zaniedbania w oględzinach kanałów kominowych? Eliminacja sadzy z kanału kominowego przez fachowca kominiarza – minimum dwa razy na rok – jest zaś absolutnie nieodzowne w wypadku kotłów nagrzewanych stałymi paliwami oraz kominków (zgodnie z regulacją winno być to realizowane nawet cztery razy na rok, jednak prawdopodobnie nikt dzisiaj nie przestrzega tego).

Zaniedbania utrudniają eksploatację kotła, w znaczny sposób redukują jego wydajność oraz doprowadzić mogą do zapłonu sadz, a nawet do wybuchu gazów w kominowym przewodzie.