Rola certyfikacji w dostosowywaniu firmy do nowoczesnych standardów funkcjonowania.

Każda z firm, która będzie miała ambicje rozwijać się i poprawiać standardy swojego funkcjonowania, powinna wprowadzić zbiór procedur zarządzaniem wewnątrz własnej organizacji, kontaktów z kontrahentami, biznesowej współpracy i wykorzystywania zasobów naturalnych. Od wielu lat na świecie za najważniejsze uważa się normy ISO, których uchwalaniem zajmuje się światowa organizacja mająca siedzibę w Genewie, zrzeszająca kilkadziesiąt różnych organizacji pochodzących z poszczególnych członkowskich państw.

Certyfikat ISO

Autor: Biblioteca de la Universidad de Zaragoza
Źródło: http://www.flickr.com
Co kilka lat ukazują się kolejne regulacje dotyczące różnych obszarów funkcjonowania firm, będące odpowiedzią na pojawiające się coraz to nowe zagrożenia i potrzeby. I tak, odpowiedzią na wzrost zapotrzebowania na energię było opracowanie w roku 2011 normy ISO 50001 dotyczącej systemów zarządzających energią. Rok później pojawiła się norma ISO 22301 opisująca wszystkie obszary zarządzania ciągłością działań biznesowych. Odpowiedzią na wzrost znaczenia informacji, jako ważnej wartości w handlu i jednocześnie rosnące zagrożenie atakami hakerskimi była uchwalona w 2013 roku norma 27001 która wspomaga zarządzanie bezpieczeństwem informacji w firmie.

Równocześnie powstawały i powstają także inne regulacje, których zadaniem jest w pierwszej kolejności uporządkowanie prac w zakresie parametrów działania przedsiębiorstw i organizacji. Pośród nich najbardziej znane są ISO 9001 która dotyczy zarządzania poziomem jakości w firmie, ISO 14001 odpowiedzialna za zarządzanie produkcją i działaniem w zgodzie z naturą. Pierwsza norma ISO 9001 została opublikowana w 1987r, druga ISO 14001 została ostatecznie zatwierdzona w 2004r. Współcześnie w zdecydowanej większości państw, w tym także w Polsce działa dużo firm które się specjalizują we wdrażaniu takich norm w firmach, czyli certyfikowaniu ich.

Zainteresował Cię niniejszy materiał? Jeśli tak, to koniecznie zobacz jeszcze szczegóły pod adresem, odnajdziesz tam inne dane.

Rola firm certyfikujących będzie polegać na przygotowaniu harmonogramu szkoleń i rozpisaniu projektu potrzebnych zmian funkcjonalnych tak, żeby dostosować sposób funkcjonowania firmy do wytycznych zawartych w konkretnym projekcie.