Jakie istnieją rodzaje urządzeń do pomiaru temperatury metodami elektrycznymi? Które można tu wyróżnić?

Mierzenie temperatury w wielu okolicznościach jest bardzo ważne. Mierzymy dajmy na to temperaturę powietrza albo też mierzymy gorączkę, ale co z tymi nieznanymi rodzajami wykonywania pomiarów? Weźmy przykładowo pomiar temperatury za pomocą metod elektrycznych. Mamy do tego celu wiele rodzajów czujników. Poznajmy je.

Istnieją w związku z tym termorezystory, które dzieli się na metalowe oraz półprzewodnikowe. Wśród tych pierwszych rozróżniamy platynowe, niklowe jak również miedziane, zaś kolejny typ to: PTC i NTC. Metale używane do produkowania rezystancyjnych czujników powinny wyróżniać się dużą temperaturą topnienia, dobrym współczynnikiem temperaturowym, a także stabilnością charakterystyki termometrycznej.

Miłośnikom sprawdzonej informacji zalecam ten portal (https://blyss.pl/produkty/przyczepy/przyczepy-pod-motocykle), ponieważ nie dość, że mówi on o zbliżonej problematyce, to wykonuje to też w bardzo pasjonujący sposób. Kliknij i zobacz!

Najczęściej do ich skonstruowania używa się platynę, jest to surowiec metalowy o niewielkiej aktywności chemicznej, odznaczający się dłuższym czasem pracy i wysoką temperaturą pracy.

czujnik temperatury

Autor: tomasz przechlewski
Źródło: http://www.flickr.com

Czujniki platynowe zrobione są z platynowego drutu, który umieszczony jest w ceramicznej osłonce w kształcie pręta. Często używany jest przetwornik pt100. Kolejny typ to termoelementy. Mowa tu o parze drutów wykonanych z różnych metali, połączonych na końcówkach za pomocą spawania, zgrzewania lub skręcania. Na łączeniu takich drutów może powstać różnica potencjałów. Takie urządzenia cechuje duża niezawodność, dokładność i elastyczność konstrukcji. z tego względu możemy ich użyć w różnych warunkach. Mamy również pirometry. Wykorzystywana jest w tym wypadku zależność pomiędzy wypromieniowaną energią a temperaturą. Wraz z wzrastaniem temperatury podnosi się moc ogólna promieniowania, a także moc promieniowania na różnych zakresach fal.

Maksimum mocy wyemitowanej może przesunąć się w kierunku fal krótszych.

Obecnie oceń pompa ciepła samsung ten artykuł, który jest niesamowicie zajmujący. Zrób to właśnie teraz! Przekonasz się, że faktycznie należy to zrobić!

Jeśli użyjemy tych zależności mogą powstać trzy podstawowe rodzaje pirometrów. Są to pirometry radiacyjne, monochromatyczne i bichromatyczne. Najważniejszym elementem każdego z tych pirometrów jest przetwornik energii promienistej na sygnał elektryczny – pomocne źródła. Wykorzystywane są bardzo często przetworniki fotoelektryczne, jakie zmieniają samą energię promieniowania w sygnał elektryczny, jak również przetworniki, gdzie zamieniana jest energia promieniowania w energię cieplną.

Powyższy opis wydaje się krótki, natomiast jest doskonałym wstępem do dalszego zgłębiania tej ciekawej dziedziny.