Jak opłacać podatek od wynajmu mieszkania? Zasady dotyczące opodatkowania przychodu z wynajmu

Osoby wynajmujące mieszkanie muszą rozliczać się z pozyskanego dochodu w US-ie, ponieważ poświadczona umowa najmu lokalu mieszkalnego powoduje, że osoba wynajmująca mieszkanie, dom lub garaż uzyskuje zarobek pod postacią otrzymywanego czynszu. Nieprzyjemnych kwestii podatkowych wiążących się z kwestią podnajmowania jest wiele m.in. umowa najmu, podatek. Najistotniejszy jest tym samym wybór sposobu rozliczania się z organem skarbowym.

Umowa wynajmu

Autor: Startup Registry
Źródło: http://www.flickr.com
Właściciele nieruchomości mają kilka rozwiązań. Jednym ze sposobów opodatkowania jest podatek dochody pod postacią podatku zryczałtowanego ze stawką 8,5 proc. Jednakową stawkę tego podatku od umowy najmu wniesiono z początkiem 2010 roku. Taksa procentowa podatku zryczałtowanego dotyczy zarówno najmu incydentalnego, jak i pozostałych umów najmu własności prywatnej, które nie są podpisywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Podatek od najmu da się też rozliczać w formie ogólnej, czyli z wzięciem pod uwagę skali podatkowej 18 proc. lub 32 proc. dochodu.

Jeśli opisywany artykuł jest według Ciebie interesujący, świeża publikacja na pewno również będzie godna Twojego zainteresowania, gdyż odnajdziesz tam inne tego typu informacje.

Dodajemy wówczas zyski z najmu do zysków pozyskiwanych z innych źródeł, czyli nie rozliczamy ich oddzielnie. Taka forma odprowadzania podatku może się okazać korzystna dla osób, które wydały ogromne pieniądze na kupno, odnawianie i remonty mieszkań pod wynajem, ponieważ wszystkie poniesione na ten cel wydatki możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i zminimalizować nasz roczny dochód, a w związku z tym – zapłacić mniejszy podatek (sprawdź – biuro podatkowe płock) – wejdź na

Kwestię wyboru najbardziej ekonomicznej dla wynajmującego formy odprowadzania podatków należy przedstawić naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania. Jeżeli chcemy rozliczać się w sposób zryczałtowany musimy zrobić to najpóźniej do 20 stycznia (lub do 20 dnia miesiąca następującego po tym, w którym zaczęliśmy zarabiać z wynajmu). Jeśli termin ten następuje w święta, sobotę lub niedzielę, to za ostatni dzień bierze się następny dzień. W celu wyboru opodatkowania wystarczy przesłać pisemne oświadczenie do odpowiedniej placówki US.

Nie istnieje ustalony wzór takiej deklaracji. W przypadku, gdy nie wybierzemy formy lub spóźnimy się z przedstawieniem pisemnego oświadczenia spowoduje to utracenie prawa wyboru i obowiązek odprowadzania podatku według skali. Na ryczałt będzie możliwość przejść dopiero w następnym roku.