Układ franczyzowy czy układ partnerski?

Polskie sieciówki praktykują parę wariantów współpracy z biznesmenami kierującymi ich jednostkami. W poniższym materiale spróbuję odpowiedzieć na pytanie czym się one odróżniają oraz jakie prawa i obowiązki ma partner, a jakie franczyzobiorca.

Funkcjonujące w naszej ojczyźnie tak zwane systemy partnerskie to w większości wypadków umowy o współpracy sprzedażowej, dystrybucji artykułów bądź usług, w celu ich odsprzedaży przez wspólnika na własny rachunek. Partner w zamian za wizualizację zgodną z wzorcami sieci dostaje od wytwórcy lub dystrybutora lepsze warunki finansowe.

System partnerski gwarantuje centrali sieci zbyt, jednakże nie reguluje dalszych składników prowadzenia interesu, zatem daje stronom sporą autonomię. Częstokroć system partnerski bywa odmianą przejściową do współpracy franczyzowej albo agencyjnej, bowiem na długo żadnej stronie taki luźny kontrakt nie wystarcza.

Program partnerski

Autor: leyla.a
Źródło: http://www.flickr.com

Franczyza zaś opiera się na aktach prawnych tj. norma prawna o chronieniu konkurencji oraz konsumentów oraz na Europejskim Kodeksie Etycznym Franczyzy. Odpowiednio przygotowany układ franczyzowy cechuje się kompleksowością, a więc drobiazgowym przedstawieniem wzornika współpracy miedzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą.

Czy chcesz przeczytać analogiczne teksty? Jeżeli tak, to zobacz w witrynie (http://www.ambro.pl/przewoz-aut-osobowych-z-niemiec) podobne wiadomości odnoszące się tej sprawy – odsyłacz jest tu.

Rzecz jasna z natury rzeczy układ franczyzowy stawia franczyzodawcę w uprzywilejowanej pozycji. Wynika to z faktu, że musi on w odpowiedni sposób osłonić swoje „know-how”, to znaczy erudycję w temacie prowadzenia biznesu w zgodny sposób z opracowanymi wzorcami. Nie znaczy to jednakże, że franczyzbiorca zostaje całkiem ubezwłasnowolnionym, jak się niekiedy mniema.

Krótko mówiąc, należy za każdym razem pamiętać o tym, ażeby przede wszystkim szczegółowo umowę przejrzeć, a potem skonsultować ją z jurystą. Do odpowiednio sporządzonej umowy franczyzowej nie zagląda się w okresie jej obowiązywania, gdyż każde kwestie operacyjne umieszczone są w podręczniku systemowym.

Praktyka pokazuje jednakże, że w pewnej części umów brak jest reguł rozstrzygania kwestii kontrowersyjnych w modelu kooperacji pomiędzy stronami (zdefiniowanie możliwych do wystąpienia sfer konfliktowych oraz sposobów ich rozsądzania). Prowadzi do impasu we wzajemnych relacjach uczestników układu a także jałowych procesów sądowych.