Czym jest odzyskiwanie długów oraz jakie prawa przysługują dłużnikowi

Kredyty, chwilówki – coraz więcej Polaków zadłuża się w różnorodnych instytucjach. Wszystko jest dobrze, póki spłacamy raty o czasie, gorzej, jeśli zaczyna brakować pieniędzy na terminowe oddawanie należności. Jakie prawa przysługują dłużnikowi, kiedy zgłosi się do niego firma windykacyjna. Co robić? Jak podejmować roztropne decyzje? Czym jest windykacja i jakie są jej typy? Na początek pragnę objaśnić, iż windykacja to nie jest to samo, co egzekucja komornicza.

należności

Autor: Daniel Deppe
Źródło: http://www.flickr.com

Acz główny ich cel wydaje się być ten sam – a więc odzyskanie należnych funduszy, to jednak bazują one na zupełnie innych prawach. Windykacja wierzytelności jest to rodzaj mediacji między dłużnikiem a osobą czy też instytucją, jaka udzieliła pożyczki (zobacz: czym jest wierzytelności windykacja). Zawżdy oparta jest na dialogu.

Ten artykuł, który na tej podstronie proponujemy, jest niezwykle zajmujący, jednak warto ponadto przejrzeć uzupełniające treści – więcej pod tym linkiem (http://robak.konin.pl/oferta/przenosniki-tasmowe).

Windykator, reprezentujący konkretną osobę lub firmę, nie zajmuje dóbr materialnych dłużnika ( jak robi to egzekutor), tylko wykonuje wszystko, żeby dobrowolnie parafował on ugodę. Dzięki temu z reguły udaje się wypracować kompromis, uwzględniający potrzeby i możliwości obu stron. W praktyce wygląda to tak, iż osoba potrzebująca odzyskać własne pieniążki, zwraca się do jednostki windykacyjnej, która na jej prośbę kontaktuje się z dłużnikiem. W mnogości sytuacji wierzyciel odzyskuje należne mu pieniążki pomniejszone oczywiście o prowizję. Jest to wygodne, bo nie musi się zajmować całym przebiegiem osobiście. Przeważnie stosowane są dwa typy windykacji: pojednawcza – polega na wysyłaniu monitów oraz regularnym przypominaniu dłużnikowi, że powinien zwrócić należne pieniądze, sądowa – gdy windykacja polubowna nie działa, firma windykacyjna SAF kieruje sprawę do sądu. Wtenczas ten może nakazać zwrot dóbr, zaś do akcji wejdzie już egzekutor.

windykacja

Autor: Ken Teegardin
Źródło: http://www.flickr.com

Dla dłużnika za każdym razem najlepszym wyjściem jest windykacja pojednawcza, bowiem istnieje szansa, aby się dogadać oraz nie pogrążyć się w dalsze opały. Dobrze jest pamiętać, że tak wierzycielowi, jak też reprezentującej go jednostce windykacyjnej zawitaj u nas czasami, finalnie zależy na odzyskaniu funduszy – będą przeto robić wszystko, by dłużnik był w stanie spłacić swe zobowiązanie, chociażby w ratach. Na koniec jeszcze jedna istotna uwaga. Osoba zadłużona nie ma obowiązku zapraszać windykatora do domu.