Procedura wytyczenia punktów granicznych jest procesem skomplikowanym, wymagającym fachowej wiedzy i przygotowania zawodowego geodety

Pierwsze punkty graniczne były zazwyczaj granicami naturalnymi. W notacjach ksiąg hipotecznych, własność gruntu określana była według punktów terenowych np. lewym brzegiem rzeki, aż do drogi prowadzącej do młyna i dalej brzegiem lasu etc.. Uprawiając ziemię, kamienie które zawadzały podczas prac polowych, ludzie okładali na obrzeże pomiędzy własnościami i tak sąsiedzi harmonijnie tworzyli mury graniczne. Innym sposobem ustanawiania linii granicznej własności, było sadzenie drzew i żywopłotów na granicy.

geodeci w pracy

Autor: Alissa Walker
Źródło: http://www.flickr.com
Rzeczki, pasma grzbietów górskich, tereny bagienne i puszcze, stanowiły granice miejscowości. Od XIX wieku, z uwagi na potrzebę określenia opłaty gruntowej, jednostką odpowiedzialną za ustanowienie obrębów własności, zostało państwo.

Tak zrodziła się ewidencja inwentaryzacja środków trwałych gruntów. Własność w ewidencji gruntów z reguły jest oznaczana na gruncie, a dane liczbowe i mapy są jedynie zapisami formalno-technicznymi tej sytuacji. W czasach komputeryzacji i technizacji, geodeci mają do dyspozycji nowoczesne i czułe instrumenty, dzięki którym wytyczenie punktów granicznych to „pestka”.

Czy jakiś komentarz z www zainspirował Cię do napisania swojej oceny? Niezmiernie nam miło. Więc nie ociągaj się i pisz coś!

Mimo tego, całe postępowanie dotyczące wyznaczenia granic działki, jest dosyć skomplikowane. Granica działki to terytorium, w którym właściciel może korzystać ze swego prawa. W związku z tym, tak istotne jest prawidłowe ustalenie przebiegu linii granicznych. W momencie, kiedy brak jest pewnych danych dopuszczających wznowienie położenia punktów granicznych, zleca się usługi geodezyjne.

geodeta sprawdzający mapy

Autor: NAVFAC
Źródło: http://www.flickr.com
Geodeta, ustala przebieg punktów granicznych w ramach rozgraniczenia nieruchomości. Celem zapewnienia każdemu sposobności ochrony swoich praw, zostały ustanowione odpowiednie procedury administracyjne i procedury sądowe. Rozgraniczenie działki zakończone jest decyzją wydawaną przez organ prowadzący rozgraniczenie jeżeli tylko strony są zgodne co do ustalonego przez geodetę przebiegu granic. W sytuacji wystąpienia niezgody na tle granic, geodeta przekonuje strony do zawarcia porozumienia. Gdy, do ustanowienia porozumienia nie dojdzie, sprawa rozgraniczenia przekazywana jest z urzędu, do sądu.