Gdy konieczna jest pomoc adwokata

Dlaczego dobrze jest polecić radcy prawnemu przeprowadzenie procesu w sądzie?

Nie każdy proces nastręcza uczestnictwa radcy prawnego w charakterze pełnomocnika. Jest parę postępowań, które z uwagi na mało skomplikowany zakres, nie nastręczają jego uczestnictwa. Przynależy do nich na pewno postępowanie o stwierdzenie zyskania spadku.

Radca prawny

Autor: Kevin Napper
Źródło: http://www.flickr.com
Niewątpliwie od tej reguły mogą być odstępstwa. Radca prawny jest potrzebny w sprawach cywilnych, w sprawach rodzinnych, a na pewno w gospodarczych. Asysta radcy prawnego w postępowaniach polega na substytuowaniu reprezentowanej przez niego strony procesu oraz wykonywaniu za nią działań mających związek ze sporządzaniem wszelakiej korespondencji procesowej (apelacji, zażaleń czy innych pism) i co najistotniejsze, radca prawny bierze udział w rozprawie, zadaje pytania stronom.

W tym miejscu na uwagę zasługuje również fakt, iż zaczynając od 5 maja 2012 r.

Nie czekaj, a jeśli zainteresował Cię ten temat, to odsyłam tam (gaster-sol.pl/pl). W tamtym miejscu znajdziesz interesujące wpisy.

odmieniły się przepisy postępowania cywilnego nakładając na strony postępowania nowe, w wyższym stopniu rygorystyczne zadania, do jakich należy prezentacja w pozwie czy odpowiedzi na pozew wszelkich stwierdzeń a także wniosków dowodowych, pod rygorem pominięcia spóźnionych stwierdzeń oraz dowodów, chyba iż uczestnik uprawdopodobni, iż nie zgłosił ich w odpowiedzi na pozew lub dalszym piśmie przygotowawczym bez własnej winy albo że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń a także dowodów nie sprawi zwłoki w rozpoznaniu sprawy bądź też że istnieją inne szczególne okoliczności. Musimy też uwydatnić, że z uwagi na zaistniałe zmiany uczestnictwo radcy prawnego w toku pierwszej instancji będzie bardzo ważne właśnie z uwagi na potrzebę wykonania w sposób pełny postępowania dowodowego. Kiedy posiadamy ograniczone możliwości ekonomiczne to zawsze polecane jest zatrudnienie prawnika do udziału w procesie przed sądem pierwszej instancji, natomiast w drugiej instancji ograniczenie jego udziału do napisania apelacji bądź kontrakcji na nią.

Musimy również zaakcentować, iż koszty uczestnictwa adwokata w procesie będą – co do zasady – zwracane przez stronę przegrywającą na podstawie stosownego orzeczenia. Gdy szukamy prawnika w okolicy Wrocławia proponuję wpisać w wyszukiwarkę wyrażenie: radca prawny Wrocław.